Financiële zaken

 

Er zijn verschillende manieren waardoor je gezondheid aangetast kan worden. Niet alleen lichamelijke ongemakken kunnen beperkend zijn voor de gezondheid. Ook psychische klachten kunnen hun invloed hebben op de gezondheid van mensen. Een van de meest voorkomende problemen die de gezondheid aantasten zijn geldproblemen. Hoe voorkom je als 50 plusser dat je nog steeds met geldstress rondloopt en niet kunt genieten van de mooie dingen om je heen.

Ook voor 50 plussers geldt dat hoe gezonder en gelukkiger je van geest bent, hoe beter de geldzaken verlopen. Betaal eerst altijd netjes de vaste lasten en spaar van je overige uitgaven een vast bedrag per maand om leuke dingen van te doen zoals reizen, vakantie, dagje uit. Maar probeer vooral van elke dag te genieten.

 

Veel 50 plussers herkennen het. Zorgen om je kinderen kunnen ook invloed hebben op je gezondheid. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om je kinderen, indien nodig, financieel te ondersteunen. Lees hierover meer op de pagina schenkingen en informeer bij de belastingdienst naar deze mogelijkheden.

 

Het is ook zeker aan te raden inzicht te houden in je financiële zaken. Voor een beter en gezonder leven is het belangrijk te weten wat uw financiële speelruimte is. Wat komt er binnen en wat geef je uit. Weten hoe je er financieel voorstaat geeft rust. Heb je weinig verstand van financiële zaken neem dan een betrouwbare expert in dienst die orde en overzicht kan creëren en advies kan geven bij bepaalde zaken. Wees voorzichtig met 'experts' die je geld willen beleggen. Iedereen heeft verstand van beleggen en kan je helpen binnenkort je kapitaal te verdubbelen. Vraag je af waarom zij jou zouden willen helpen en niet zichzelf. Ga nooit zomaar met iemand in zee maar informeer goed en doe veel onderzoek naar deze experts. Wed ook niet op een paard maar verdeel het te investeren bedrag om zodoende ook je rendement kansen te verhogen.

 

Tenslotte zijn er instanties die voor u kunnen uitrekenen hoeveel geld u op bepaalde momenten nodig, heeft als aanvulling op uw pensioen. Zo kunnen senioren zien wat zij nodig hebben om zonder financiële zorgen te genieten van hun vrije tijd en (klein)kinderen!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hervorming van de pensioenen

Vanaf 2013 wordt de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen met 6 maanden verhoogt. Daarna zal dit ieder jaar  met 6 maanden verhogen om in 2016 op 62 jaar te komen, in de privésector en in het algemeen stelsel van het openbaar ambt. De minimale loopbaanvoorwaarde zal in de privésector en in het algemeen stelsel van het openbaar ambt tegen 2015 geleidelijk aan op 40 jaar komen. Bij lange loopbanen zal men in twee uitzonderingen voorzien: het pensioen zal op 60 jaar kunnen bij 42 loopbaanjaren en op 61 jaar bij 41 loopbaanjaren. Er staan dus nogal wat veranderingen voor de deur voor de huidige senioren om van hun verdiende pensioen te genieten.

lees hier meer over de hervormingen van uw pensioen

 

Uw pensioen

Niet alleen voor senioren is het pensioen een actueel item geworden. Heel Nederland volgt de ontwikkeling rondom de pensioenen op de voet. Zoals u natuurlijk weet zijn door de economische crisis een deel van de pensioenfondsen in financiële moeilijkheden gekomen. Deze pensioenfondsen moeten hun financiële positie verbeteren via een herstelplan. Als het financieel niet goed gaat met uw pensioenfonds, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Alleen het pensioenfonds dat uw aanvullend pensioen uitkeert, kan u informeren over de hoogte van uw pensioen. Als uw pensioenfonds besluit de pensioenuitkeringen te verlagen, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Een eventuele korting op uw pensioen kan niet eerder ingaan dan 1 maand nadat u hierover bericht heeft ontvangen. Vanwege deze crisis moeten veel pensioenfondsen met een herstelplan werken aan het verbeteren van hun financiële positie. Ze moeten immers voldoende geld hebben om nu en in de toekomst het beloofde pensioen te kunnen betalen. De meeste fondsen die werken aan hun herstel, hebben op dit moment niet voldoende geld om al hun beloften ook op lange termijn na te komen. Ze moeten dus maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het herstelplan van het pensioenfonds.

In hoofdlijnen komt het huidige pensioenaanspraak op het volgende neer:

  • De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 in 2020 en in 2025 naar 67.

  • De AOW zelf wordt in de periode van 2013-2028 jaarlijks met 0,6% verhoogd.

  • Als je een jaar eerder stopt met werken ontvang je 6,5% minder AOW gedurende de rest van je leven

  • Als je een jaar later stopt met werken ontvang je 6,5% meer AOW gedurende de rest van je leven

  • Uittreden met 65 moet mogelijk blijven voor werknemers met een zwaar beroep zonder groot inkomensverlies.

Het is verstandig om voor u zelf na te gaan wat deze verandering voor uw inkomen betekent.


De erfenis

Het afwikkelen van een erfenis kan ongeveer een half jaar tot een jaar duren. Soms moet je dus veel geduld hebben voordat een erfenis goed is afgewikkeld. Wanneer de banktegoeden verdeelt worden, dient men rekening te houden met zaken als gedane voorschotten op de erfenis, verrekenbare schenkingen en het verschil van verkregen inboedel.

Je kunt een erfenis pas verdelen als alle erfgenamen het over de verdeling eens zijn. Als je het onderling niet eens kunt worden over de verdeling, dan kan iedere erfgenaam afzonderlijk bij de rechter een verdeling afdwingen. Volgens de wet hoeft niemand in te stemmen met een ongelijke verdeling. Dit betekent dat een rechter de erfgenaam die een verdeling eist meestal in het gelijk zal stellen. Het verdelen van een erfenis levert meestal weinig problemen op als de executeur of de gevolmachtigde, de erfgenamen goed op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen en hun mening erover telkens heeft gevraagd. Maar als de executeur of de gevolmachtigde dit niet of nauwelijks heeft gedaan, dient dat alsnog gebeuren voordat de erfenis verdeeld wordt. De kans is groot dat anders op dat moment alle frustraties en emoties worden geuit. De verdeling van de erfenis kan daardoor vastlopen en soms wordt het conflict zo groot dat de rechter eraan te pas moet komen. In zo'n geval kan mediatieke een oplossing bieden.


Belastingen

Als een familielid is overleden, krijg je te maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting en de proefbelasting (voorheen belasting voor het recht van successie).Als iemand overleden is, hoeft deze vanaf dat moment geen inkomstenbelasting meer te betalen. De nabestaanden moeten echter nog wel over het inkomen tot de dag van het overlijden afrekenen.

Als je geld erft, moet je daar belasting over betalen. Deze belasting heet de proefbelasting, Deze wet stamt nog uit 1956 maar is inmiddels vervangen door een modernere variant. De belasting op de verkrijgende gaan omlaag. Tussen partners komt er een vrijstelling van € 600.000. Vooral erfgenamen die niet in de categorie van directe familie vielen werden zwaar belast met een belastingheffing van 68%. Dit tarief gaat per 2010 maximaal 40% bedragen. Het maximale tarief waarvoor de partner en kinderen kunnen worden aangeslagen gaat omlaag naar 20% (dit was 27%). De vrijstellingen waarover geen belasting betaald hoeft te worden gaan omhoog. De partner wordt per 2010 aangeslagen voor verkrijgende boven de € 600.000 (dit was € 530.000). Ook de vrijstelling voor kinderen is verhoogd naar € 19.000. Samengevat zijn het verbeteringen, maar in de grote lijnen gaat het maar om kleine verlagingen.


Schenkingen

In de regeling tot 2010 was het mogelijk voor ouderen om aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar een eenmalige verhoogde schenking van maximaal € 22.760 toe te laten komen. Dit bedrag is verhoogd naar € 50.000, maar de schenking moet wel gebruikt gaan worden voor de studie of voor het aanschaffen van een eigen woning. Dit is een uitbreiding wat het bedrag betreft, maar door de beperking zal er niet altijd een beroep op gedaan kunnen worden.
Lees hier verder over dit onderwerp.