Schenkingen

Belastingvrije schenkingen

Senioren hebben vaak een grotere financiele slagkracht dan bijvoorbeeld hun kinderen. En wanneer je dan je (klein)kinderen alvast een voorschot op hun erfenis wil geven, omdat zij dan bijvoorbeeld minder belasting hoeven te betalen of wanneer je ze gewoon een financieel steuntje in de rug wil geven is het goed te weten dat dit wel een aan aantal regels is gebonden. Deze zijn hier terug te vinden. De bedragen zijn in 2012 niet veranderd. Alleen is de drempel voor het hoge belastingtarief naar €115.708.

 

 

Kind of pleegkinderen

Ouders mogen dit jaar € 5.030 per kalenderjaar belastingvrij aan hun (pleeg)kinderen schenken. Bij (pleeg)kinderen tussen de 18 en 35 jaar oud, mogen ouders in plaats van deze € 5.030 eenmalig in 2012 € 24.144 belastingvrij schenken (let op: het betreffende kind dient bij de belastingaangifte aan te geven dat het een beroep doet op de eenmalige vrijstelling). Ook wanneer u een kind tussen de 18 en 35 jaar financieel wilt ondersteunen voor een bijvoorbeeld studie of aankoop van een huis, dan kunt u een belastingvrije schenking tot € 50.300 doen.

 

Let op!

Deze eenmalige schenking van € 50.300 kunt u verdelen in € 24.144 (als schenking zonder specifieke voorwaarden) en de rest, € 26.156, als schenking onder voorwaarde van besteding aan studie of huis. De belastingvrije schenking is voor ieder kind. Als u meerdere kinderen heeft, mag u dus aan hen ieder afzonderlijk belastingvrij de genoemde bedragen schenken.

 

Als u gescheiden bent dan worden schenkingen die u als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld. De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen en pleegkinderen gelden namelijk voor u en uw partner samen. Bij eenmalig schenken van het verhoogde bedrag dat u tussen 18 en 35 jaar mag schenken geldt dat u in daaropvolgende jaren gewoon weer het maximale bedrag mag schenken aan u kinderen, mits u niet het geldende bedrag van het betreffende jaar overschrijdt. Bij een schenking met gebruikmaking van de eenmalig verhoogde vrijstelling dient u aangifte doen. In de aangifte geeft u aan welke vrijstelling volgens u van toepassing is.

 

Kleinkind of achterkleinkind

In 2012 mag u elk (achter)kleinkind € 2.012 belastingvrij schenken. In het verleden verviel het belastingvrije voordeel als u een hoger bedrag schonk. Sinds 2010 gelden hier speciale tarieven voor.

 

Overige familie

Aan elk ander persoon (neefje, nichtje, broer, zuster, maakt niet uit) mag u in 2012 een belastingvrije schenking doen van € 2.012 Voor een hoger geschonken bedrag gelden ook weer speciale tarieven.

Voor een schenking zoals geld, roerende zaken of aandelen hoeft geen notariële akte opgesteld te worden. Wanneer u bijvoorbeeld een huis, andere onroerende goederen of aandelen uit uw eigen BV dan is een notariële akte wel nodig. Raadpleeg bij twijfel een fiscalist of notaris.