Doorwerken na je 65e

Stel u wordt gepensioneerd, maar uw werkgever vraagt u om bijvoorbeeld nog een aantal dagen per week te komen werken. Of u kunt nog ergens anders aan de slag. Dan is het goed om te weten of dit gevolgen heeft voor uw pensioen en waar moet u op letten.

 

Met pensioen maar toch doorwerken

Het inkomen wat senioren verwerven met die paar dagen werken hebben geen invloed op uw AOW of bedrijfspensioen. Ook uw toeslag-AOW blijft hetzelfde. Maar u dient hier uiteraard wel belasting over te gaan betalen. Elke vorm van inkomsten wordt apart belast als zijnde uw eerste inkomen en valt hiermee in de eerste schijf. Uw AOW wordt apart belast, net als uw bedrijfspensioen en de te eventuele inkomsten uit de gedane arbeid.

Houdt er wel rekening mee dat bij de belastingaangifte de afzonderlijke inkomsten opgeteld worden. Stel u heeft per jaar een AOW van ongeveer € 17.500, een bedrijfspensioen van € 5.000 en u verdient met het aantal dagen werken € 8.000. Op ieder van de inkomstenbronnen wordt 15,1 % ingehouden uit de eerste schijf van de belasting (eerste schijf loopt tot € 18.628). In totaal wordt dus ingehouden (17.500 + 5.000 + 8.000) x 0,151 = € 4.605,50.

 

Het totale jaarinkomen bedraagt echter wel € 30.500.Over dit inkomen betaald u 15.1% belasting tot € 18.628. Dit bedraagt dus € 2.812. Over het resterende bedrag (€ 30.500 - € 18.628) dient u nog 24,05% belasting te betalen wat een bedrag is van € 2.855. In totaal moet u dus € 2.812 + € 2.855 = € 5.667. U moet dus nog € 5.667 - € 4.605,50 = € 1.061,50 bijbetalen. Houdt u daar rekening mee door per maand een bedrag opzij te leggen of voorheffing aan te vragen bij de fiscus.

 

Toch is doorwerken na 65-jarige leeftijd financieel gunstig: senioren betalen dan immers geen premies meer voor bijvoorbeeld de AOW en WIA en zij houden daardoor netto meer over. Helaas is gebleken dat ook werkgevers daarvan willen profiteren. Veel bedrijven bieden de seniore doorwerkers een lager salaris aan, vaak ook zonder extra seniorendagen en allerlei andere extra’s. De hoogte van uw salaris heeft geen invloed op uw AOW-uitkering, want die wordt niet gekort.

 

Als het bedrijf gebruik maakt van een CAO regeling dan valt de doorwerkende 65-plussers hier meestal niet meer onder. In de CAO staan regelingen die voor alle werknemers gelden, zoals het aantal vakantiedagen en loonsverhogingen. U zal in dit geval zelf goede afspraken moet maken met uw werkgever over bijvoorbeeld vrije tijd, ziekmeldingen en een eventuele ongevallen- of ziekteverzekering.

Omdat u geen premies meer betaald maakt u als u zich ziek meldt, geen aanspraak op de ziekte- of werkloosheidswet.

 

Voor de senioren die nog niet pensioengerechtigd zijn, bestaat er een soort doorwerkbonus. Deze is in het leven geroepen om 62-plussers te stimuleren langer door te werken. De hoogte van de bonus hangt af van uw leeftijd en salaris. De bedoeling van deze bonus is om senioren net het laatste zetje te geven om vooral tot de 65ste verjaardag door te werken. Gemiddeld houden doorwerkers er €50 tot €150 netto per maand van over. Overigens is deze bons geen echte bonus die maandelijks wordt uitgekeerd, maar een belastingvrij deel van het salaris wat pas later in het jaar 'vrij komt' na de belastingaangifte.