relatietips

Om uw relatie goed, leuk en interessant te houden is communicatie van groot belang. Meestal lopen relaties stuk omdat men langs elkaar heen leefde en dat zij geen 'contact' met elkaar meer hebben. Zorg er daarom voor dat je met je partner in gesprek blijft en nog belangrijker: zorg ervoor dat je irritaties en ergenissen op zodanige wijzie kunt uitspreken dat je relatie weer diepgang krijgt.

 

Ieder persoon communiceert weer anders. De ene persoon praat meer vanuit zijn gevoel. De anderit meer vanuit zijn verstand. Ook kan iemand zich beter uitdrukken dan een ander op bepaalde gebiedenn. Ook kunnen de verschillende communicatiestijlen van grote invloed zijn. Zorg ervoor dat jullie op gelijkwaardig niveau elkaar met respect blijven behandelen, want juist op het dit gebied kan de strijd nog eens extra hevig losbarsten. Denk hierbij aan verschillen in:

  • de verdeling van de praattijd: zorg ervoor dat beiden evenredig de tijd krijgen om hun verhaal te doen

  • Te snel of te veel kritiek geven, roept direct weerstand op bij de ontvanger omdat hij/zij niet kan uitpraten

  • praten/luisteren: luister eerst goed tot de ander is uitgepraat voordat je antwoord geeft

  • compact/langdradig: praat de ene partner kort en bondig praat, de ander kan langdradig zijn

  • woordenschat: het verschil in woordenschat kan minderwaardigheidsgevoel opleveren.

Vorig jaar is er een onderzoek gehouden en hier bleek dat praten in de wij-vorm al een flinke impuls zou geven aan het behouden van een goede relatie. Onderzoekers stelden vast dat bij gesprekken in de wij-vorm de ontvanger een fijn en geborgen gevoel geeft. Termen als 'jij' en 'ik' zouden juist meer afstand creëren.Uit de studie kwam ook naar voren dat het juist de oudere stellen zijn die in de wij-vorm praten dan stellen van middelbare leeftijd.