Vrijwilligerswerk voor 65-plussers

Vitale ouderen zijn grootleveranciers van vrijwilligerswerk. Maar liefst een op de drie senioren in de leeftijd van 55 tot 74 jaar zet zich vrijwillig in, gemiddeld zijn zij zo’n zes uur per week in de weer voor de medemens. Vrijwilligerswerk kan voor senioren een zinvolle alternatieve besteding van hun vrije tijd zijn. Het is én maatschappelijk nuttig én biedt alle kansen op voldoening en contact met anderen. Jezelf inzetten voor anderen stelt je staat om je persoonlijk te verrijken. Je eigen levenservaring kan op zijn beurt zeer toepasselijk zijn voor het vrijwilligerswerk. Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten is de beste manier om gezond en vitaal ouder te worden. En ook voor de samenleving is het een positieve ontwikkeling als senioren hun talenten blijven inzetten

 

Wanneer je met pensioen gaat, breekt de ideale periode aan om je met hart en ziel in te zetten als vrijwilliger. Het gevoel als 65-plusser nog iets te betekenen voor anderen en nog mee te tellen in de samenleving, kan niet in geld uitgedrukt worden. Bovendien is het een feit dat iedereen vroeg of laat baat heeft aan ondersteuning van zijn leeftijdsgenoten. Door je nu al in te zetten, realiseer je je beetje bij beetje de mentaliteit van onderlinge solidariteit, een belangrijke voorwaarde voor het waardig ouder worden.

 

Er zijn zeer uiteenlopende vormen van vrijwilligerswerk: boodschappen doen voor een zieke buur, een handje toesteken in het huishouden, de kinderen van de buren naar school brengen of de kleintjes opvangen als die onverwacht ziek worden, zich inzetten voor vluchtelingen, zieken bezoeken, administratieve taken vervullen voor verenigingen, diverse bestuursfuncties waarnemen, hulp bieden aan zorgbehoevende leeftijdsgenoten enzovoort.

 

Helaas komt het ook voor dat vrijwilligers als goedkope krachten worden gezien die men met gemak de vervelende klusjes kan toebedelen. Gelukkig is bij goed georganiseerd vrijwilligerswerk voldoende begeleiding en een duidelijke taakomschrijving aanwezig. Begeleiding van vrijwilligers is zowel op organisatorisch vlak als op beleidsvlak noodzakelijk om een goede samenwerking tussen werkgever en vrijwilliger tot stand te brengen.

Heb je eenmaal het vrijwilligerswerk gevonden dat bij past,dan is het belangrijk om in een kennismakingsgesprek met de organisatie verwachtingen en wensen af te stemmen. Wat heeft de organisatie jou te bieden en wat breng je zelf mee? Je kunt ook vragen stellen over een eventuele inwerkperiode en welke taken jij straks zal gaan verrichten. Is het werk aan speciale tijden gebonden en is er een onkostenvergoeding? Hoe is het geregeld met verzekeringen? Je kunt ook nagaan of je op bepaalde momenten ook inspraak hebt en wie het aanspreekpunt binnen de organisatie is.

 

Wat voor een vrijwilligerswerk

Bedenk voordat je gaat zoeken naar jouw ideale vrijwilligerswerk eerst hoeveel tijd je ervoor wilt en kunt vrijmaken. Bedenk goed wat voor soort werk je wilt doen en wat je ermee wilt bereiken. Je steentje bijdragen aan een organisatie is waarschijnlijk je hoofddoel, maar je kunt ook andere redenen voor vrijwilligerswerk hebben. Zo kun je het ook gebruiken om nieuwe vaardigheden te leren, of om nieuwe mensen te leren kennen.

 

Vraag je af hoe jouw vaardigheden als 65-plusser aansluiten bij de organisatie. Hoe kun je met jouw talenten de organisatie helpen? Heb je technisch inzicht? Kun je mensen enthousiasmeren? Of ben je juist heel goed in luisteren? Je kunt werk kiezen dat bij jouw kwaliteiten aansluit of juist werk kiezen waarmee je verborgen talenten kunt ontplooien. Misschien kun je bij een organisatie trainingsmogelijkheden krijgen om nieuwe vaardigheden te leren.

Heb je over al deze bovenstaande zaken nagedacht en heb je al een organisatie op het oog, bel ze dan gewoon of ga bij ze langs. Mochten ze vrijwilligers kunnen gebruiken, dan word je waarschijnlijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Weet je wel wat je wilt gaan doen, maar heb je nog geen juiste organisatie gevonden, kijk dan eens op online vacaturebanken. Op deze websites kun je zoeken op trefwoord en vind je beschrijvingen wat het werk inhoudt. Je kunt ook langsgaan bij organisaties, zoals een ziekenhuis of buurtcentrum en informeren of er vrijwilligers nodig zijn. Tot slot kun je ook via je eigen netwerk aan geschikt vrijwilligerswerk komen. Laat je vrienden en kennissen weten dat je graag vrijwilligerswerk zou doen en in welke richting je iets zoekt. Je zult versteld staan hoeveel nuttige suggesties je zult krijgen,

 

Als vrijwilliger wordt je niet uitbetaald voor je werkzaamheden. Wel kun je je onkosten declareren. Dit bedrag is vast bepaald en wordt jaarlijks geïndexeerd.